Informácie o záruke

Cub Cadet Warranty Logos

3 Year Warranty

Benefit from a 3-year warranty when buying a Cub Cadet product!

Manufacturer's warranty by Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, limited subsequent fulfillment pursuant to the warranty conditions.

Cub Cadet Extended Warranty Logo

Predĺženie záruky PLUS

Predĺžená záruka PLUS. Okrem iného vás ochráni pred poškodením spôsobeným chybným dizajnom, materiálom alebo výrobnou vadou produktov.

Základným predpokladom na to je aktivácia Predĺženej záruky PLUS v rámci registrácie produktu. Toto je potrebné vykonať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu nákupu a je platné 4 roky od dátumu nákupu.

Presné štandardné záručné podmienky nájdete tu. Okrem toho môže predĺžená záruka PLUS zahŕňať rozšírené pokrytie rizík, ako je vandalizmus a/alebo krádež, v závislosti od vybraného zariadenia. Presný rozsah Predĺženej záruky PLUS nájdete na príslušnej registračnej stránke.